10 năm một chặng đường quyết định cuộc đời bạn

10 năm một chặng đường quyết định cuộc đời bạn

Cuộc đời của con người, nói dài thì rất dài, nhưng ngắn cũng rất ngắn. Những giai đoạn khác nhau lại có những trải nghiệm khác nhau. Cứ 10 năm lại phải vượt qua một chặng đường. Điều gì là thứ bạn nên buông bỏ? Điều gì là thứ bạn cần nắm giữ?