Trước khi ngủ thực hiện bài tập 10 phút trên giường, giúp bụng nhỏ eo thon chỉ sau 1–2 tuần

Trước khi ngủ thực hiện bài tập 10 phút trên giường, giúp bụng nhỏ eo thon chỉ sau 1–2 tuần

Chỉ cần dành ra ít nhất 10 phút mỗi ngày để tập các động tác dưới đây, phái đẹp sẽ thấy bụng nhỏ eo thon, thoát khỏi thảm cảnh bụng ngần mỡ, vòng 1 sồ sề.