Thu nhập 50 triệu, có nên sang Canada lập nghiệp hay ở Việt Nam ngồi ‘mát ăn bát vàng‘ ?

Thu nhập 50 triệu, có nên sang Canada lập nghiệp hay ở Việt Nam ngồi ‘mát ăn bát vàng‘ ?

Tôi sợ sang đó khó tìm được việc đúng chuyên môn, vợ lại thích đi quá, mà tôi yêu vợ, muốn cô ấy hạnh phúc.