TIỆM NAIL Ở NEW YORK MẤT NỬA DOANH THU VÌ ĐẠI DỊCH

TIỆM NAIL Ở NEW YORK MẤT NỬA DOANH THU VÌ ĐẠI DỊCH

Các tiệm làm móng ở thành phố New York được phép mở cửa trở lại từ tháng 7, nhưng lượng khách sụt giảm một nửa khiến chủ cửa hàng - phần lớn là người nhập cư - gặp khó khăn.