Trước mặt ông Biden là Nhà Trắng hay Nhà Tù?

Trước mặt ông Biden là Nhà Trắng hay Nhà Tù?

Truyền thông cánh tả khẳng định nhiều bang sẽ xác nhận chiến thắng cho ông Biden. Bản thân ứng viên Dân chủ cũng tuyên bố sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2021. Trong khi đó, bên phía ông Trump nhất quyết không nhận thất bại, nói rằng đang nắm rất nhiều bằng chứng gian lận phiếu bầu. Do vậy, tình thế hiện tại đặt ra hai con đường trước mặt ông Biden, một đến Nhà Trắng và một đến Nhà Tù.